คอปเปอร์ทองเหลือง B20PF

Model
B20PF PT1/4″
B30PF PT3/8″
B40PF PT1/2″
 

Cilent

บริษัทในเครือ