ข้อต่อทองเหลือง S139 ต่อตรงหางปลาไหล เกลียวนอก

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S139x2x2   1/8   1/8
S139x2x4   1/8   1/4
S139x3x2   3/16   1/8
S139x3x4   3/16   1/4
S139x4x2   1/4   1/8
S139x4x4   1/4   1/4
S139x4x6   1/4   3/8
S139x4x8   1/4   1/2
S139x5x2   5/16   1/8
S139x5x4   5/16   1/4
S139x5x6   5/16   3/8
S139x5x8   5/16   1/2
S139x6x2   3/8   1/8
S139x6x4   3/8   1/4
S139x6x6   3/8   3/8
S139x6x8   3/8   1/2
S139x6x12   3/8   3/4
S139x8x4   1/2   1/4
S139x8x6   1/2   3/8
S139x8x8   1/2   1/2
S139x8x12   1/2   3/4
S139x8x16   1/2 1”
S139x10x6   5/8   3/8
S139x10x8   5/8   1/2
S139x10x12   5/8   3/4
S139x10x16   5/8 1”
S139x12x8   3/4   1/2
S139x12x12   3/4   3/4
S139x12x16   3/4 1”
S139x16x8 1”   1/2
S139x16x16 1” 1”
 

Cilent

บริษัทในเครือ