ข้อต่อทองเหลือง S143 หางปลาไหล ฝาครอบหมุนฟรี

 

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S143x4x4   1/4   1/4
S143x5x4   5/16   1/4
S143x6x4   3/4   1/4
S143x4x6   1/4   3/8
S143x5x6   5/16   3/8
S143x6x6   3/8   3/8
S143x4x8   1/4   1/2
S143x5x8   5/16   1/2
S143x6x8   3/8   1/2
S143x8x8   1/2   1/2
 

Cilent

บริษัทในเครือ