ข้อต่อทองเหลือง S146 ข้องอหางปลาไหล เกลีวนอก

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S146x4x4   1/4   1/4
S146x4x6   1/4   3/8
S146x4x8   1/4   1/2
S146x5x4   5/16   1/4
S146x6x2   3/8   1/8
S146x6x4   3/8   1/4
S146x6x6   3/8   3/8
S146x6x8   3/8   1/2
S146x8x6   1/2   3/8
S146x8x8   1/2   1/2
 

Cilent

บริษัทในเครือ