ข้อต่อทองเหลือง S155-Y สามทางวายหางปลาไหล

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S155x2-Y   1/8 1/8
S155x3-Y   3/16   3/16
S155x4-Y   1/4   1/4
155×5-Y   5/16   5/16
S155x6-Y   3/8   3/8
S155x8-Y   1/2   1/2
S155x10-Y 5/8 5/8
S155x12-Y   3/4   3/4
 

Cilent

บริษัทในเครือ