ข้อต่อทองเหลือง S155-T สามทางทีหางปลาไหล

Model A ( PT ) B ( PT )
S155x2-T   1/8 1/8
S155x3-T   3/16   3/16
S155x4-T   1/4   1/4
S155x5-T   5/16   5/16
S155x6-T   3/8   3/8
S155x8-T   1/2   1/2
S155x10-T 5/8 5/8
S155x12-T   3/4   3/4
S155x16-T 1 1
 

Cilent

บริษัทในเครือ