ข้อต่อทองเหลือง S3200 ต่อตรง(ข้อเพิ่ม) เกลียวนอก(เล็ก- เกลียวใน(ใหญ่)

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S3200X2X2   1/8   1/8
S3200X2X4   1/8   1/4
S3200X4X2   1/4   1/8
S3200X4X4   1/4   1/4
S3200X4X6   1/4   3/8
S3200X6X2   3/8   1/8
S3200X6X4   3/8   1/4
S3200X6X6   3/8   3/8
S3200X6X8   3/8   1/2
S3200X6X12   3/8   3/4
S3200X8X2   1/2   1/8
S3200X8X4   1/2   1/4
S3200X8X6   1/2   3/8
S3200X8X8   1/2   1/2
S3200X8X12   1/2   3/4
S3200X8X16   1/2 1”
S3200X12X4   3/4   1/4
S3200X12X6   3/4   3/8
S3200X12X8   3/4   1/2
S3200X12X12   3/4   3/4
S3200X12X16   3/4 1”
S3200X16X6 1”   3/8
S3200X16X8 1”   1/2
S3200X16X12 1”   3/4
S3200X16X16 1” 1”
 

Cilent

บริษัทในเครือ