ข้อต่อทองเหลือง S3220 ข้อลดเหลี่ยม เกลียวใน(เล็ก)-เกลียวนอก(ใหญ่)

 

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S3220X4X2   1/4   1/8
S3220X6X2   3/8   1/8
S3220X6X4   3/8   1/4
S3220X8X2   1/2   1/8
S3220X8X4   1/2   1/4
S3220X8X6   1/2   3/8
S3220X12X4   3/4   1/4
S3220X12X6   3/4   3/8
S3220X12X8   3/4   1/2
S3220X16X4 1”   1/4
S3220X16X6 1”   3/8
S3220X16X8 1”   1/2
S3220X16X12 1”   3/4
 

Cilent

บริษัทในเครือ