ข้อต่อทองเหลือง S3300 ต่อตรง เกลียวใน

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S3300X2   1/8   1/8
S3300X4   1/4   1/4
S3300X6   3/8   3/8
S3300X8   1/2   1/2
S3300X12   3/4   3/4
S3300X16 1” 1”
S3300X4X2   1/4   1/8
S3300X6X2   3/8   1/8
S3300X6X4   3/8   1/4
S3300X8X2   1/2   1/8
S3300X8X4   1/2   1/4
S3300X8X6   1/2   3/8
S3300X12X4   3/4   1/4
S3300X12X6   3/4   3/8
S3300X12X8   3/4   1/2
S3300X16X6 1”   3/8
S3300X16X8 1”   1/2
S3300X16X12 1”   3/4
 

Cilent

บริษัทในเครือ