ข้อต่อทองเหลือง S3325 ต่อตรง(นิปเปิ้น) เกลียวนอก

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S3325X2   1/8   1/8
S3325X4   1/4   1/4
S3325X6   3/8   3/8
S3325X8   1/2   1/2
S3325X12   3/4   3/4
S3325X16 1” 1”
S3325X4X2   1/4   1/8
S3325X6X2   3/8   1/8
S3325X6X4   3/8   1/4
S3325X8X2   1/2   1/8
S3325X8X4   1/2   1/4
S3325X8X6   1/2   3/8
S3325X12X4   3/4   1/4
3325X12X6   3/4   3/8
S3325X12X8   3/4   1/2
S3325X16X6 1   3/8
S3325X16X8 1   1/2
S3325X16X12 1   3/4
S3325X16X16 1 1
 

Cilent

บริษัทในเครือ