ข้อต่อทองเหลือง S3400 ข้องอเกลียวใน-นอก

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S3400X2   1/8   1/8
S3400X4   1/4   1/4
S3400X6   3/8   3/8
S3400X8   1/2   1/2
 

Cilent

บริษัทในเครือ