ข้อต่อทองเหลือง S3450 ข้องอ เกลียวนอก

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S3450X2   1/8   1/8
S3450X4   1/4   1/4
S3450X6   3/8   3/8
S3450X8   1/2   1/2
 

Cilent

บริษัทในเครือ