ข้อต่อทองเหลือง S3500 ข้องอ เกลียวใน

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S3500X2   1/8   1/8
S3500X4   1/4   1/4
S3500X6   3/8   3/8
S3500X8   1/2   1/2
 

Cilent

บริษัทในเครือ