ข้อต่อทองเหลือง S3650 สามทางที เกลียวนอก

Model A ( PT ) B ( PT )
S3650X2 1/8
S3650X4   1/4
S3650X6   3/8
S3650X8   1/2
 

Cilent

บริษัทในเครือ