ข้อต่อทองเหลือง S3700 สามทางที เกลียวใน

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S3700X2 1/8
S3700X4   1/4
S3700X6   3/8
S3700X8   1/2
 

Cilent

บริษัทในเครือ