ข้อต่อทองเหลือง S3950 สี่ทาง เกลียวใน

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S3950X2 1/8
S3950X4   1/4
S3950X6   3/8
S3950X8   1/2
 

Cilent

บริษัทในเครือ