ข้อต่อทองเหลือง S49 ข้องอแฟลย์ เกลียวนอก

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S49X4X2   1/4   1/8
S49X4X4   1/4   1/4
S49X5X4   5/16   1/4
S49X6X4   3/8   1/4
S49X6X6   3/8   3/8
S49X8X6   1/2   3/8
S49X6X8   3/8   1/2
 

Cilent

บริษัทในเครือ