ข้อต่อทองเหลือง S62 ยูเนี่ยนตาไก่

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S62X2   1/8   1/8
S62X3   3/16   3/16
S62X4   1/4   1/4
S62X5   5/16   5/16
S62X6   3/8   3/8
S62X8   1/2   1/2
S62X10   5/8   5/8
S62X12   3/4   3/4
S62X4X3   1/4   3/16
S62X5X4   5/16   1/4
S62X6X4   3/8   1/4
S62X6X5   3/8   5/16
 

Cilent

บริษัทในเครือ