ข้อต่อทองเหลือง S64 สามทางทีตาไก่

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S64X2   1/8   1/8
S64X3   3/4   3/4
S64X4   1/4   1/4
S64X5   5/16   5/16
S64X6   3/8   3/8
S64X8   1/2   1/2
S64X10   5/8   5/8
S64X12   3/4   3/4
 

Cilent

บริษัทในเครือ