ข้อต่อทองเหลือง S640 สามทางทีเสียบสายฝาล็อก

 

Model A ( PT )
S640X4   1/4
S640X5   5/16
S640X6   3/8
S640X8   1/2
 

Cilent

บริษัทในเครือ