ข้อต่อทองเหลือง S680 ต่อตรงเสียบสายฝาล็อก เกลียวนอก

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S680X5X2   5/16   1/8
S680X5X4   5/16   1/4
S680X5X6   5/16   3/8
S680X5X8   5/16   1/2
S680X8X4   1/2   1/4
S680X10X4 5/8   1/4
S680X10X6 5/8   3/8
S680X10X8 5/8   1/2
S680X12X4   3/4   1/4
S680X12X6   3/4   3/8
 

Cilent

บริษัทในเครือ