ข้อต่อทองเหลือง S69 ข้องอตาไก่ เกลียวนอก

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S69X2X2   1/8   1/8
S69X3X2   3/16   1/8
S69X4X2   1/4   1/8
S69X5X2   5/16   1/8
S69X6X2   3/8   1/8
S69X3X4   3/16   1/4
S69X4X4   1/4   1/4
S69X5X4   5/16   1/4
S69X6X4   3/8   1/4
S69X8X4   1/2   1/4
S69X4X6   1/4   3/8
S69X5X6   5/16   3/8
S69X6X6   3/8   3/8
S69X8X6   1/2   3/8
S69X10X6   5/8   3/8
S69X4X8   1/4   1/2
S69X5X8   5/16   1/2
S69X6X8   3/8   1/2
S69X8X8   1/2   1/2
S69X10X8   5/8   1/2
S69X12X8   3/4   1/2
S69X12X12   3/4   3/4
S69X6X12   3/8   3/4
S69X8X12   1/2   3/4
S69X10X12   5/8   3/4
S69X12X12   3/4   3/4
 

Cilent

บริษัทในเครือ