ข้อต่อทองเหลือง S690 ข้องอเสียบสายฝาล็อก เกลียวนอก

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S690X4x2   1/4   1/8
S690X4X4   1/4   1/4
S690X5X2   5/16   1/8
S690X5X4   5/16   1/4
S690X5X6   5/16   3/8
 

Cilent

บริษัทในเครือ