ข้อต่อทองเหลือง S72 สามทางทีตาไก่ เกลียวกลาง

 

Model A ( PT ) B ( PT )
S72X2X2   1/8   1/8
S72X3X2   3/16   1/8
S72X4X2   1/4   1/8
S72X5X2   5/16   1/8
S72X6X2   3/8   1/8
S72X4X4   1/4   1/4
S72X5X4   5/16   1/4
S72X6X4   3/8   1/4
S72X6X6   3/8   3/8
 

Cilent

บริษัทในเครือ