คอปเปอร์ทองเหลือง B20PM

Model
B20PM PT1/4″
B30SH PT3/8″
B40SH PT1/2″

 

 

Cilent

บริษัทในเครือ