2013-01-30
ข้อต่อทองเหลือง S3200 ต่อตรง(ข้อเพิ่ม) เกลียวนอก(เล็ก- เกลียวใน(ใหญ่)

ข้อต่อทองเหลือง S3220 ข้อลดเหลี่ยม เกลียวใน(เล็ก)-เกลียวนอก(ใหญ่)

ข้อต่อทองเหลือง S3300 ต่อตรง เกลียวใน

ข้อต่อทองเหลือง S3325 ต่อตรง(นิปเปิ้น) เกลียวนอก


ข้อต่อทองเหลือง S3400 ข้องอเกลียวใน-นอก

ข้อต่อทองเหลือง S3450 ข้องอ เกลียวนอก

ข้อต่อทองเหลือง S3500 ข้องอ เกลียวใน

ข้อต่อทองเหลือง S3650 สามทางที เกลียวนอก


ข้อต่อทองเหลือง S3700 สามทางที เกลียวใน

2013-01-28
หัวเติมลม EC023

หัวเติมลม EC025

หัวเติมลม EC026


Cilent

บริษัทในเครือ