2015-04-10
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า รุ่น : MOSFET

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า รุ่น : IGPT

หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ

2013-01-30
ข้อต่อทองเหลือง S41 แฟลย์นัท


ข้อต่อทองเหลือง S42 ยูเนี่ยนแฟลย์นัท

ข้อต่อทองเหลือง S48 ต่อตรงแฟลย์ เกลียวนอก

ข้อต่อทองเหลือง S49 ข้องอแฟลย์ เกลียวนอก

ข้อต่อทองเหลือง S60 ตาไก่


ข้อต่อทองเหลือง P61 ทองเหลืองเสียบท่อ

ข้อต่อทองเหลือง S62 ยูเนี่ยนตาไก่

ข้อต่อทองเหลือง S64 สามทางทีตาไก่

ข้อต่อทองเหลือง S68 ต่อตรงตาไก่ เกลียวนอก


Cilent

บริษัทในเครือ